Artikelmarknadsföring innebär att skapa och distribuera högkvalitativa artiklar för att attrahera målgrupper och förbättra sökmotorrankingen. Det ökar också varumärkeskännedomen och stimulerar försäljningen av produkter eller tjänster.

Nyckeln till framgångsrik artikelmarknadsföring är att skapa engagerande och informativt innehåll som är både användbart och delbart. Skribenter kan hitta idéer till ämnen genom att undersöka sin målgrupp, läsa branschpublikationer eller använda ett sökordsverktyg för att avgöra vilka ämnen som kommer att generera mest intresse.

När artikeln är skriven bör den optimeras för SEO och innehålla en länk till skribentens webbplats eller företag. Artikelns titel bör vara iögonfallande och exakt återspegla vad läsarna kan förvänta sig att hitta i artikeln. Rubriker bör vara korta och koncisa, och de bör använda nyckelord för att öka artikelns chanser att rankas bra i sökmotorresultat.

Att skriva en bra artikel kräver tid och uppmärksamhet. För att säkerställa att artikeln blir så effektiv som möjligt är det viktigt att granska utkastet och göra nödvändiga revideringar. Det är också bra att låta andra personer läsa artikeln innan du skickar den för publicering. På så sätt kan de ge feedback och peka på eventuella förbättringsområden. När artikeln har publicerats är det viktigt att följa upp hur den fungerar och analysera data för att se vad som fungerar och vad som inte gör det. Genom att spåra framgången för din artikelmarknadsföringskampanj kan du finjustera din strategi och skapa ännu mer slagkraftigt innehåll i framtiden.

Vad är social marknadsföring?

Till skillnad från traditionell marknadsföring som marknadsför produkter som gynnar kunden, främjar social marknadsföring beteenden som gynnar samhället som helhet. Ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer driver de flesta av dessa kampanjer, men statliga myndigheter och räddningstjänster som polis, brandkår och ambulans använder också social marknadsföring. Även vissa kommersiella företag har kampanjer som är relaterade till deras varumärken eller affärsmål.

De fyra grundläggande principerna för marknadsföring kallas ”de 4 P:na”. P1 är produkt, inom social marknadsföring är detta den önskade beteendeförändringen. P2 är plats, den miljö som målgruppen kommer att utföra beteendet i. Om målet till exempel är att öka kondomanvändningen kan miljön inkludera skolor, barer och toaletter. P3 är marknadsföring, de metoder som används för att informera målgruppen om behovet av en beteendeförändring. Om målgruppen är tonåringar kan en kampanj till exempel innehålla radioreklam eller TV-reklam som lyfter fram statistik över tonårsgraviditeter och personliga berättelser om varför det är viktigt att använda skydd.

Målen med social marknadsföring är ofta känslomässigt baserade och väcker starka reaktioner. Till exempel kan en kampanj för att stoppa våld i hemmet innehålla affischer som visar känslomässiga eller fysiska övergrepp för att framkalla ett svar. På samma sätt kan kampanjer om miljön fokusera på djurplågeri och hotet om miljöförstöring, med tekniker som sträcker sig från filmdokumentärer till att dela statistiska uppgifter, personliga vittnesmål och foton eller videor. Dessa kampanjer påverkar allmänheten på nationell nivå och förändrar ofta lagar, företagspolicyer och rutiner.